Skupina AngelBiss

AngelBiss Group sa zameriava hlavne na výrobu a vývoj bežných domácich kyslíkových koncentrátorov, medicínskych vysokotlakových kyslíkových generátorov a priemyselných veľkoprietokových kyslíkových generátorov.Cieľom je dokončiť miestne dodávateľské reťazce zdravotníckych pomôcok, znížiť náklady na materiál a vytvoriť nové pracovné miesta na celom svete

Rozloženie globálneho spoločného podniku AngelBiss Group 2020-2030:
AngelBiss Healthcare Inc, Spojené štáty americké
AngelBiss Healthcare Ltd, Nemecko
AngelBiss Medical Technology Sdn Bhd, Malajzia/Singapur
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd, Čína
AngelBiss Medical Technology Pvt Ltd, India
AngelBiss Medical Technology Ltd, Keňa
AngelBiss Medical Technology Ltd, Tukey